A 2021 repartirem més de 17.000 bons de comerç. Això va suposar una injecció d’un milió set-cents mil euros al xicotet comerç de la ciutat.A 2022 repetirem experiència. A esta web donarem informació precisa, tant als comerços com a la ciutadania, de quan llancem la nova emissió de bons i els tràmits oportuns per participar de la nostra campanya.