Mercat Central

HORARI: De dilluns a dissabte, de 7.30 a 15.00 hores.

Servicis

Detalls

La plaça del Mercat ha tingut des de l’Edad Mitjana una destacada vocació comercial. Ací se celebrava el mercat, primer en puestos a l’aire lliure –les populars ‘parades’ amb els seus envelats blancs i la seua mercadería colorista exposada al públic-, que des de 1839 es va completar amb un edifici construït a l’efecte. Amb el canvi de segle, tot i això, es fa ver evident la necessitat d’una instal.lació de major capacitat. Projectat el 1914 pels arquitectes Alejandro Soler March i Francisco Guardia Vial, antics cooperadors de Doménech Montaner, les obres del Mercat Central s’iniciaren el 1910 i la seua conclusió es retardà fins el 1928, ja baix la direcció d’Enrique Viedma. Va ser inaugurat per Alfonso XIII.|

La planta de l’edifici s’adapta a la forma de la parcel.la que ocupa, de més de 8.000 metres cuadrats. Les seues cobertes es resolen per mitjà d’innovadores cúpules i diferentes sostres inclinats. L’armadura de cobriment remet a les grans arquitectures industrials de ferro, com ara les de l’Estació del Nord o el Mercat de Colón, mentre que els murs perimetrals, que apenes tenen funció de sustentació sinó més be de tancament, estan proveïts de cantons ceràmics polícroms en la seua base i de “mallorquines” metàliques en el seu extrem superior. Alegòrica arquitectura de l’acer, encarna en la seua ornamentació simbòlica la lluminositat de les ceràmiques de La Ceramo i el colorit de les seues vidrieres recorda a tota la riquesa de la mateixa Horta.

Galeria d’imatges

Com arribar

Bus

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 4

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 7

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 8

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 9

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 11

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 13

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 16

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 19

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 27

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 28

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 60

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 62

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 67

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 70

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 71

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 73