L’Ajuntament de València aprova hui, en la Junta de Govern Local, la convocatòria de la Regidoria de Comerç per a destinar 287.000 euros per a subvencionar nous comerços de proximitat i consolidar els existents en la ciutat de València. Es tracta d’ajudes destinades a xicotetes empreses i microempreses.

D’esta forma, els comerços podran rebre ajudes per a finançar el 100% total de les seues despeses justificades, fins a un màxim de 3.000 euros. L’objectiu és donar suport als comerços dels barris de la ciutat per tal d’afrontar-ne les despeses corrents derivades d’aspectes com la titularitat, l’exercici, el desenvolupament i la millora del negoci o l’activitat comercial.

Així ho ha explicat el regidor de Comerç, Carlos Galiana, qui ha explicat que esta iniciativa és l’aposta ferma pel xicotet comerç municipal. A més, esta subvenció és una important ajuda als autònoms, perquè puguen fer front al manteniment dels seus negocis, o a crear-ne de nous.

Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

A què es poden destinar les ajudes

Podran destinar-se a partides molt diverses:

 • pagament del lloguer del local comercial,
 • implantació de sistemes de qualitat comercial,
 • realització de cursos de formació del personal treballador,
 • implantar noves tecnologies de gestió empresarial per a l’exercici de l’activitat
 • participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic,
 • realització d’auditories energètiques.

A banda de millores internes del comerç, també estan contemplades

 • la línia de subvencions estudis de mercat,
 • anàlisi d’oferta i de demanda,
 • màrqueting empresarial,
 • enquestes d’avaluació de satisfacció de clients,
 • aplicació de servicis de geolocalització o altres destinats a avaluar la implantació o a millorar el posicionament de l’establiment comercial en el mercat.

Pel que fa a temes d’imatge i comunicació també estan contemplades

 • les despeses per a definir, millorar o difondre la identitat corporativa, com ara les derivats del disseny de noms, marques i logotips,
 • el disseny o elaboració de material gràfic i documental,
 • servicis d’assessorament o consultoria en matèria de modernització o promoció comercial,
 • millora de la imatge o d’assessorament laboral i fiscal relacionat amb l’exercici de l’activitat.

Altres accions que podrà dur a terme el xicotet comerç de la ciutat amb esta línia de subvencions municipals són

 • implantar servicis tècnics i tecnològics per a la venda i difusió de l’activitat comercial a través d’Internet,
 • millora de les eines de comunicació comercial,
 • publicitat en ràdio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i smartphones, Internet, blogs i xarxes socials o altres suports.

També hi són contempladesles quotes d’assegurances de responsabilitat civil,

 • de subministrament d’energia, aigua, telèfon o Internet específicament referides a l’establiment comercial,
 • l’obtenció de certificacions oficials en matèria d’igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Termini de presentació de sol.licituds

El termini de presentació de sol.licituds s’iniciarà una vegada es publique la resolució en la Base Nacional de Subvencions i en el Butlletí Oficial de la Província.

La informació i anunci serà publicat també en la nostra web. Estigau molt atents 🙂

Ir al contenido