POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

La REGIDORIA DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA garantitza a tots els usuaris la màxima confidencialitat i privacitat de les dades personals que subministren per a registrarse online d’acord amb les exigències legals.

Al facilitar-nos les seues dades personals a través del formulari electrònic, l’usuari dóna consentiment al tractament de dites dades per la REGIDORIA DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA en els termes de la present política de confidencialitat. Esta política pot canviar, per la qual cosa recomanem la seua consulta periòdica.

Les dades personals enviades pels usuaris estan protegides i la seua manipulació està restringida d’acord a la legislació espanyola reflectida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En el moment en què un usuari facilita les seues dades personals, estes són incorporades a la nostra base de dades, utilizant-se únicament per al registre de l’usuari, així com per a enviar possible informació referida a la web.

Estes dades estan emmagatzemades en un servidor propietat de i administrat per la REGIDORIA DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.

 

La REGIDORIA DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres usuaris i garantitza que en cap cas seran cedides ni venudes a terceres empreses alienes al nostre grup ni utilitzades per a una altra finalitat que la descrita anteriorment.

D’acord amb l’establit amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari de la web de la REGIDORIA DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA podrà, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i en el seu cas revocació del consentiment per a la cesió de les seues dades en els termes previstos en la referida llei i demés normes que es desenvolupen. Per això, l’usuari només haurà de comunicar.ho escribint a l’adreça de correu electrònic admin@astibot.es.
Els usuaris de la web de la REGIDORIA DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA han de realitzar un ús lícit dels servicis que s’ofereixen en la web d’acord amb la legalitat vigent i amb els nostres drets de propietat i de tercers. Així mateix, els usuaris no han de realitzar a través dels nostres servicis cap acció que provoque dany o alteracions dels continguts (com ara la introducció de virus informàtics) ni tampoc han d’intervindre o alterar el correu electrònico d’uns altres usuaris. En cas contrari, la REGIDORIA DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA es reserva el dret a excloure’l de l’accés a la nostra web. La inscripció com a usuari registrat en este website implica el coneixement i acceptació explícita de tots els drets i obligacions exposats en esta pàgina.

 

Ir al contenido