El sector de l’oci i l’hostaleria ha mostrat el seu suport al protocol “Ací actuem”, contra la violència sexual en espais d’oci entreteniment de la ciutat de València, elaborat des de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, que serà aprovat per la Junta de Govern Local demà divendres. La regidora Lucía Beamud s’ha reunit este dijous amb els representants de les associacions Fotur, Coordinadora d’hostaleria de Barris de València, Centre Comercial El Saler, i Associació de discoteques, els representants de les quals han subratllat el seu compromís i suport amb la iniciativa municipal per a la prevenció i assistència de les conductes d’agressió sexual en els locals i espais d’oci.

La redacció del protocol va començar el passat mes de gener. Des de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques de gènere i LGTBI es va elaborar un primer esborrany, sota el títol “Ací actuem” contra la violència sexual, que va ser difós entre les entitats del sector de l’oci i entreteniment, per tal que estes pogueren realitzar les seues aportacions, propostes i suggeriments. El text es va fer arribar també a les entitats integrants del Consell de les Dones i per la Igualtat, i a associacions i entitats especialitzades com a CAVAS (Centre d’Assitència a Víctimes d’Agressions Sexuals), DG de l’Institut de les Dones, Oficina d’Assistència a Víctimes del Delicte (OAVD), Grup GAMA d’atenció als maltractaments de la Policia Local, i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat- FFCCSE.

Amb les aportacions realitzades per totes estes instàncies es va iniciar la redacció d’un document participatiu que poguera ser assumit com a propi per les empreses a través de les seues associacions representatives. L’objectiu del protocol, que compta amb el suport de tots els actors participants, és funcionar com una eina útil i eficaç per a la prevenció de les violències sexuals, però també per a la detecció i atenció a les víctimes d’esta mena de violència. De fet, el protocol reserva un paper específic per a les persones responsables i treballadores dels espais d’oci i entreteniment, que consistix en la detecció de situacions potencialment perilloses o incòmodes, i en l’atenció i derivació a les víctimes quan s’ha produït una agressió, per a garantir que estos espais tinguen un rol actiu contra les violències sexuals, igual que ho fan altres agents socials o culturals de la ciutat.

Una vegada aprovat per la Junta de Govern Local, el nou text serà aplicable en salons de festa, discoteques, establiments hotelers o de restauració, festivals, centres comercials, sales de cine, casinos o sales de joc, entre altres, que estiguen situats en l’àrea municipal de València i els pobles.

Els principis guia

Els principis guia del document són: atendre de manera prioritària la persona agredida i respectar la seua capacitat de decisió, no centrar-se en el procediment penal, adoptar una actitud de rebuig a l’agressor i donar una informació rigorosa. A més, se subratlla la conveniència de facilitar una sèrie de mesures que siguen assumides com a pròpies per cada establiment, que promoguen la igualtat entre dones i homes, i que contribuïsquen a sensibilitzar les persones usuàries i la societat, en general.

El protocol establix de quina manera seria adequat repartir les responsabilitats entre el personal, i la formació que este hauria de rebre per a la detecció dels casos de violència i l’actuació davant estos. A més, el text inclou informació sobre els recursos que cal activar davant una emergència, i sobre els recursos d’informació, assessorament i atenció 24 hores a víctimes de violència sexual (concretament, sobre els servicis d’atenció i recuperació municipals). Així mateix, establix una sèrie de compromisos per part de l’Ajuntament i per part de les empreses que es vulguen adherir, amb l’objectiu de poder avaluar la seua implementació, detectar les necessitats i aportar millores.

Una vegada que la Junta de Govern Local aprove el protocol, s’obrirà un període d’adhesió per a les empreses del sector, i es facilitarà a estes els materials necessaris per a la seua posada en ús, així com la formació al personal per a la seua correcta aplicació.

Ir al contenido