El comerç inclusiu garanteix que totes les persones tinguen igualtat d’oportunitats per a participar en l’activitat econòmica i gaudir dels seus beneficis. Es tracta d’incloure a totes les persones sense importar el seu origen ètnic, gènere, edat o capacitat, amb l’objectiu d’eliminar barreres i promoure la igualtat i el respecte.

 

Diversitat empresarial

Un dels aspectes fonamentals del comerç inclusiu és el suport a les petites i mitjanes empreses, a emprenedors i a empresaris locals. A més, es promou la participació de persones amb discapacitat en el sector comercial. Es fa a través de programes de formació per a emprenedors i la promoció de polítiques inclusives.

 

Creació d’ocupació

En promoure la diversitat empresarial i la igualtat d’oportunitats, el comerç inclusiu genera més llocs de treball, un fet que contribueix al desenvolupament econòmic i al benestar de la ciutat. A més, amb la participació de totes les persones, es fomenta la diversitat i la creativitat en l’oferta de productes i serveis.

 

Impuls sostenible

El comerç inclusiu crea un entorn equilibrat i just, on les oportunitats estan a l’abast de tots. Això permet diversificar el comerç i evitar concentracions de poder. D’esta manera, es fomenta la inclusió i la igualtat, la qual cosa contribueix a enfortir el teixit social de la comunitat.

 

Qualitat de vida

El comerç inclusiu garanteix que totes les persones tinguen accés als béns i serveis que necessiten. D’esta manera, es garanteix el benestar i la qualitat de vida de les persones. A més, la participació activa de tota la societat fomenta el sentiment de pertinença a una comunitat.

 

Espais comercials accessibles

El comerç inclusiu garanteix que totes les persones tinguen dret a desenvolupar l’activitat econòmica. Per exemple, s’eliminen barreres arquitectòniques, com a portes o escales, i, a més, es garanteixen serveis i equipaments per a persones amb discapacitat. També cal assenyalar que es creen espais accessibles per a persones majors, brindant comoditats com a cadires, bancs o sistemes d’orientació adequats.

 

Col·laboració de tots

El comerç inclusiu garanteix la col·laboració entre empreses, organitzacions i consumidors. D’esta manera, es fomenta la realització d’esdeveniments i la creació de polítiques que fomenten la inclusió i l’accés equitatiu al comerç.

 

Impacte positiu en el turisme

Un comerç divers i accessible crea una oferta més variada i atractiva per als turistes, la qual cosa contribueix a dinamitzar el sector turístic. Això es deu al fet que els turistes valoren cada vegada més la diversitat cultural i la inclusió en els destins que visitaran.

 

El comerç inclusiu és una eina fonamental per a un correcte desenvolupament econòmic d’una ciutat. La Regidoria de Comerç de València s’encarrega de promoure la participació de totes les persones en l’àmbit comercial per a eliminar barreres i fomentar la igualtat d’oportunitats. D’aquesta manera, es beneficia tant l’economia com el benestar de la societat.

Ir al contenido