El regidor delegat de Comerç i Mertcats, Santiago Ballester, ha informat que l’Ajuntament de València convocarà la subhasta de 467 parades vacants en els mercats municipals de districte de la ciutat per al pròxim dia 6 de setembre de 2023 i és per això que durant este mes d’agost ja es poden realitzar consultes i revisar la documentació de “tots els veïns que vulguen optar per obrir una parada en un dels mercats municipals de la ciutat”.

En este sentit, Ballester ha indicat que “és de ressaltar que, des de 2015 fins a l’actualitat, s’ha anat incrementant la xifra de llocs vacants en 235 més fins a aconseguir els 467 llocs actuals. Per això, des del nou equip de govern, s’ha decidit fer valdre els mercats municipals fent una auditoria dels seus edificis que permeta una posada a punt de tots els mercats de manera progressiva” i ha afegit que “sempre hem fet una aposta pels mercats municipals i al costat d’esta mesura també estem revisant totes les infraestructures i ja estem actuant en les més urgents, com per exemple el mercat del Cabanyal”.

Des del 7 d’agost fins a l’1 de setembre s’obri termini per a consultes i revisió de documentació requerida per a poder optar a un lloc en els mercats municipals. El correu habilitat és informacionmercados@valencia.es i en el web municipal es pot consultar tota la informació de la convocatòria i el plec de condicions, que també es publicarà en el tauler d’anuncis del Servei de Comerç i Abastiment. Una vegada finalitze el període de consultes s’obrirà termini d’admissió de sol·licituds.

La presentació de sol·licituds tindrà lloc el mateix dia, 6 de setembre, entres les 9:00 i les 10:00 hores en les oficines del Servici de Comerç i Mercats, situades en la plaça del Mercat 6, i s’iniciarà l’acte de la subhasta a les 10:30 hores en el Saló de Juntes del Servici de Comerç i Mercats. No podran concórrer a la subhasta les persones interessades que no arriben a les oficines del Servici abans de les 10:00 hores.

D’altra banda, Ballester ha recordat que també s’ha posat en marxa una alta subhasta de 6 llocs que han quedat lliures en el mercat del Grau, recentment restaurat, i que “el nou equip de govern té decidit obrir de manera imminent, una vegada s’haja finalitzat la subhasta de les 467 parades”.

Així mateix, en el mercat d’Algirós se subhastaran, també el dia 6 de setembre, altres 6 parades més i dos magatzems per haver caducat el dret o ser pròxima la seua caducitat. En concret es tracta de les parades 108-109, que es trauen conjuntament perquè es troben unides i formen una única unitat comercial amb les parades 101 i 111 i les parades 97-98 i J-K que ixen a subhasta de manera conjunta a l’estar també unides físicament.

 

Requisits per a participar

 

Les persones interessades, físiques i jurídiques, en prendre part en la subhasta hauran de presentar, en el mateix dia de la subhasta la documentació que s’indica en els plecs. En cap cas podran participar en la subhasta les entitats sense ànim de lucre com les fundacions, les associacions declarades d’utilitat pública i les ONGDs, entre d’altres.

Les persones que no hagen aportat la documentació necessària i els corresponents certificats de no existència de deutes abans de l’1 de setembre hauran d’aportar-la el dia de la subhasta, perquè si no no podran concórrer a la mateixa.

A més, les persones licitadores hauran de constituir un dipòsit previ, en efectiu el dia de la subhasta de 50 euros per cada parada objecte de licitació. Si es tracta d’un lot, haurà de fer dipòsit per cadascuna de les parades que formen el lot.

En els plecs també s’indiquen els requisits per a poder ser titular de parades, les condiciones posteriors a l’adjudicació i la durada de la concessió, que s’especifica que serà de vint anys, prorrogable fins a vint anys més, a petició i prèvia comprovació per part de l’Ajuntament que es reuneixen els requisits establits en la normativa vigent.

Ir al contenido