L’Ajuntament de València ha fet públic l’edicte amb la proposta de concessió d’ajudes per a la creació de nous comerços de proximitat i consolidació dels existents en la ciutat de València.

Ací pots consultar el llistat

EDICTE PROPOSTA RESOLUCIÓ

A partir d’ara s’obri un termini de 10 dies hàbils, a contar des del dia següent de la publicació d’este anunci, perquè les persones interessades puguen presentar alegacions.

D’altra banda, i en el mateix termini, les persones beneficiàries estan obligades a presentar per Registre d’Entrada Municipal i dirigida al Servici Fiscal Despeses, la sol.licitud d'»Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, Cessionàries, Terceres i personal propi». Es tracta d’un document que està disponible a la web de l’Ajuntament de València, en l’apartat «Tràmit i Gestions», secció «Tràmits», «Descàrrega d’Impressos», «Relació amb l’Administració». Tot açò acompanyat de la documentació assenyalada en la mateixa sol.licitud. Si no es presentara el beneficiari en el termini establert, es considerarà que desisteix de la sol.licitud.

Estes ajudes arriben fins els 287.000 euros i que la Regidoria de Comerç destina a xicotetes empreses i microempreses. Les ajudes són públiques i de lliure concurrència, i amb elles els comerços podran finançar les seues despeses justificades, derivades d’aspectes com ara la titularitat, l’exercici, el desenvolupament i la millora del negoci o l’activitat comercial. L’objectiu és dinamitzar la vida comercial dels nostres barris.

Les ajudes es podran destinar, per exemple,

  • Al pagament de lloguers dels locals comercials,
  • A la realització de cursos de formació del personal,
  • A la implantació de sistemes de qualitat comercial o de noves tecnologies de gestió empresarial,
  • A la realització d’auditories energètiques o de millores del comerç,
  • A la millora del posicionament de l’establiment en el mercat,
  • A la millora o la difusió de la imatge corporativa
  • A l’elaboració de material gràfic i documental, entre altres.
Ir al contenido