L’Ajuntament ha obert el termini perquè les associacions de comerciants puguen sol·licitar les ajudes municipals destinades a la promoció comercial i el foment de l’associacionisme. Esta convocatòria, que romandrà oberta fins dijous 9 de març, compta amb un pressupost de 50.000 euros. Amb este muntant se subvencionaran, entre altres accions, el llançament de productes o servicis, i la fidelització de persones consumidores dels comerços i mercats locals.

Estes ajudes, impulsades per la Regidoria de Comerç, també finançaran actuacions publicitàries; campanyes de promoció i animació comercial; iniciatives d’aparadorisme per exposar els productes per fer-los atractius; noves fórmules, no convencionals, de moure les vendes (street marketing); i qualsevol altra mesura dirigida al comerç local de València en un àmbit o sectorialment. Així mateix, seran objecte de subvenció la decoració i l’animació de les zones comercials, i dels mercats municipals de districte, o l’organització i realització d’accions formatives destinades al sector comercial.

Segons les bases d’esta convocatòria d’ajudes, publicades a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, a estes prestacions poden concórrer les associacions de comerciants establides a la ciutat, legalment constituïdes que, amb una antiguitat mínima d’un any al registre, tinguen un mínim de 30 comerços associats i desenvolupen accions de promoció i dinamització comercial. També poden demanar estes subvencions les entitats sense ànim de lucre dedicades a la promoció i el desenvolupament del sector comercial, i les associacions i grups de persones que representen el comerç físicament agrupat i amb un mínim de huit botigues associades.

Fins al 8 de març, ajudes per crear i consolidar comerços

D’altra banda, l’Ajuntament també manté oberta, fins dimecres 8 de març, la convocatòria per a optar a altra línia d’ajudes que amb un pressupost d’1,6 milions d’euros ajudarà a la creació de nous comerços i a la consolidació d’altres existents.

En este sentit, seran subvencionables despeses com el lloguer del local comercial; la implantació de sistemes de qualitat; la realització de cursos de formació per al personal; la implantació del comerç electrònic; les auditories energètiques; el màrqueting empresarial i els estudis de mercat; la millora de la identitat corporativa; la promoció comercial; la publicitat en els mitjans de comunicació; o els contractes de subministrament d’energia, entre d’altres.

Es podrà subvencionar el 100% de les despeses justificades fins a un màxim de 3.000 euros per sol·licitant i establiment. Pel que fa a qui van dirigides estes ajudes, a la Seu Electrònica municipal indica que poden optar tant a persones físiques com jurídiques, societats limitades, cooperatives, societats civils, comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica que estiguen legalment constituïdes i que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic ubicats a la ciutat de València, ja siguen persones autònomes, xicotetes empreses o microempreses.

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha recordat que “el 100% dels comerços que presenten correctament la documentació tindran dret a estes ajudes que no existien abans de l’arribada de Joan Ribó a l’alcaldia de València”. “Des del govern continuem apostan pel xicotet comerç i en breu anunciarem la següent campanya de bons de comerç que ja està pràcticament enllestida”, ha anunciat.

Ir al contenido