<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3079.8113892404685!2d-0.38116128411447436!3d39.47358947948588!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd604f4ea7d4e61b%3A0x1243035689245d8d!2sMercado+Central+de+Valencia!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1471465871194" width="1600" height="400" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Mercat Central

HORARI: De dilluns a dissabte, de 7.30 a 15.00 hores.

Servicis

<img class="iconos" src="https://comercvlc.es/wp-content/uploads/2016/11/icono-4.jpg"><img class="iconos" src="https://comercvlc.es/wp-content/uploads/2016/11/icono-3.jpg"><img class="iconos" src="https://comercvlc.es/wp-content/uploads/2016/11/icono-2.jpg"><img class="iconos" src="https://comercvlc.es/wp-content/uploads/2016/11/icono-1.jpg">

Detalls

La plaça del Mercat ha tingut des de l’Edad Mitjana una destacada vocació comercial. Ací se celebrava el mercat, primer en puestos a l’aire lliure –les populars ‘parades’ amb els seus envelats blancs i la seua mercadería colorista exposada al públic-, que des de 1839 es va completar amb un edifici construït a l’efecte. Amb el canvi de segle, tot i això, es fa ver evident la necessitat d’una instal.lació de major capacitat. Projectat el 1914 pels arquitectes Alejandro Soler March i Francisco Guardia Vial, antics cooperadors de Doménech Montaner, les obres del Mercat Central s’iniciaren el 1910 i la seua conclusió es retardà fins el 1928, ja baix la direcció d’Enrique Viedma. Va ser inaugurat per Alfonso XIII.|

La planta de l’edifici s’adapta a la forma de la parcel.la que ocupa, de més de 8.000 metres cuadrats. Les seues cobertes es resolen per mitjà d’innovadores cúpules i diferentes sostres inclinats. L’armadura de cobriment remet a les grans arquitectures industrials de ferro, com ara les de l’Estació del Nord o el Mercat de Colón, mentre que els murs perimetrals, que apenes tenen funció de sustentació sinó més be de tancament, estan proveïts de cantons ceràmics polícroms en la seua base i de “mallorquines” metàliques en el seu extrem superior. Alegòrica arquitectura de l’acer, encarna en la seua ornamentació simbòlica la lluminositat de les ceràmiques de La Ceramo i el colorit de les seues vidrieres recorda a tota la riquesa de la mateixa Horta.

Galeria d’imatges

Com arribar

Bus

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 4

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 7

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 8

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 9

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 11

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 13

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 16

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 19

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 27

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 28

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 60

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 62

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 67

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 70

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 71

linea-regular-emt-bus-valencia Línia 73

Ir al contenido