Tens fins el 27 d’Agost, data en la que acaba el termini per a sol.licitar estes ajudes municipals que ascendixen a 287.000 euros. L’objectiu és subvencionar nous comerços de proximitat i consolidar els ja existents en la ciutat.

L’interés i l’expectació ha sigut màxima des del primer moment en què s’anunciaren i són molts els autònoms comerciants de la ciutat que ja han presentat les seues sol.licituds.

T’animem a què les demanes i et recordem que les ajudes són públiques i de lliure concurrència. Amb elles els comerços podran rebre fins a un màxim de 3.000 euros per finançar el total de les seues despeses justificades, derivades d’aspectes com ara la titularitat, l’exercici, el desenvolupament i la millora del negoci o l’activitat comercial. L’objectiu és dinamitzar la vida comercial dels nostres barris.

Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. I van destinades tant a les xicotetes empreses com a les microempreses.

Les ajudes es podran destinar, per exemple,

  • Al pagament de lloguers dels locals comercials,
  • A la realització de cursos de formació del personal,
  • A la implantació de sistemes de qualitat comercial o de noves tecnologies de gestió empresarial,
  • A la realització d’auditories energètiques o de millores del comerç,
  • A la millora del posicionament de l’establiment en el mercat,
  • A la millora o la difusió de la imatge corporativa
  • A l’elaboració de material gràfic i documental, entre altres.

Ací vos deixem els documents de la publicació, així com els detalls de la convocatòria.

Ir al contenido