València és la primera ciutat a realitzar un projecte pilot mensual sobre la jornada laboral de 32 hores. La ciutat ha encetat esta setmana este projecte en proves, que té caràcter mensual i que es desenvoluparà aprofitant els festius del Dilluns de Pasqua, Sant Vicent Ferrer, el Primer de Maig i la declaració del 24 d’abril com a festivitat local de la ciutat. L’alcalde, Joan Ribó, ha explicat que “l’Ajuntament no entra en els aspectes laborals o de negociació col·lectiva entre empresaris i treballadors. Nosaltres el que ens preguntem és: si es reduïra la jornada, com afectaria la vida de la ciutat?”.

L’alcalde s’ha preguntat “com afectaria aspectes com la salut. Ens interessa saber com afectaria les persones que estan de baixa, i que és un número molt alt en moltes empreses. Ens interessaria saber com afectaria la conciliació familiar, com afectaria el benestar dels treballadors i treballadores, que moltes enquestes no són massa optimistes a eixe nivell”.

Joan Ribó ha afegit que “hi ha un segon aspecte referent al canvi climàtic. El fet que hi haja un dia menys a la setmana on la gent no ha d’anar a treballar teòricament sembla que pot reduir la circulació de vehicles, reduir els gasos d’efecte hivernacle, la contaminació de l’aire, el soroll, etc. I hi ha un tercer aspecte, de caire econòmic. Hi ha sectors empresarials que, en principi, s’hi poden vore beneficiats, com hostaleria o restauració. Són aspectes que volem vore”.

Ribó ha subratllat que “tot açò s’analitzarà de dos maneres: amb una enquesta de 2.000 o 2.200 persones. Serà una enquesta potent, amb un grau de validesa molt elevat. I una sèrie de factors que extraurem de dades massives als indicadors que posseïx l’Ajuntament. Això ho estudiarem i esperem tindre els resultats al voltant del 15 de juliol”.

Programa pilot

En concret, el programa pilot, que avaluarà el centre municipal d’innovació Las Naves, es plantejarà l’afecció de la jornada laboral de 32 hores setmanals repartides en quatre dies a partir de l’estudi de tres grans àmbits: la salut i el benestar social, l’emergència climàtica i l’economia. En este sentit, s’analitzaran qüestions com els usos del temps, la conciliació de la vida laboral, la sensació de benestar, el descans, l’impacte de la mesura sobre els gasos d’efecte hivernacle, la qualitat de l’aire, el silenci, el consum energètic, el trànsit, la xarxa pública de transport, el turisme d’interior, l’hostaleria, el comerç i les compres en comerços i botigues, entre d’altres qüestions. Les proves analítiques s’acompanyaran d’entrevistes qualitatives i quantitatives a agents claus i, aleatòriament, a una mostra significativa de residents de la ciutat.

L’objectiu final és obtindre un informe d’abast europeu i internacional que avalue l’impacte de la jornada i les conseqüències personals, laborals i socials que comporta. València s’uneix així a iniciatives semblants que s’han dut a terme a països com el Regne Unit, Lituània, Nova Zelanda, Alemanya, Suècia, Islàndia, Portugal i el Japó. L’experiència de València és, però, la primera que es realitza en una ciutat completa, per la qual cosa té caràcter innovador.

L’experiència de prova, sota el lema “Treballar diferent. Viure millor. València ho posa a prova”, finalitzarà el 7 de maig.

Ir al contenido