València Capital Mundial del Disseny 2022 i Las Naves han presentat la tercera edició de la campanya «Greetings from…», que –sota el paraigua de Missió Climàtica València 2030– pretén donar a conéixer, a través de la il·lustració, els co-beneficis que té per a les persones que habiten la ciutat el fet de ser un territori climàticament neutre.

La iniciativa es converteix, per tant, en nova fita en la cerca d’una ciutat sostenible, amb espais verds, energia neta, complint amb els paràmetres de smart city, promovent la participació ciutadana, l’agroalimentació… i, en defintiva, informant i motivant a la societat a sumar-se a este repte de convertir València en una ciutat climàticament neutra. Un model que conjumina a tot l’ecosistema d’innovació sense excloure a ningú, sota la idea que les missions d’una ciutat, d’un país o de tota Europa s’aconsegueixen des de la diversitat i amb la suma de totes les parts, de tot el talent i de totes les fonts de coneixement.

Esta campanya conjunta ha sigut impulsada pel centre d’innovació Las Naves, la Delegació d’Innovació i Gestió Coneixement de l’Ajuntament de València (responsables de l’estratègia d’innovació de la ciutat, Missions València 2030) i la Associació València Capital del Disseny. Un projecte que repeteix la fórmula de comptar amb la col·laboració de la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la coordinació de l’arquitecta i il·lustradora Virginia Lorente.

Com a resultat, s’ha realitzat una col·laboració amb la APIV (Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana). Il·lustradores i il·lustradors de tota la Comunitat han posat la seua creativitat al servei de la representació de huit co-beneficis d’una “ciutat sostenible” (il·lustrada per Luis Demano), amb “més espais verds” (per Verónica Fabregat), amb “energia positiva” (per Diego Blanco), amb “un urbanisme conscient” (per Belén Segarra), amb “participació activa” (per Marta Antelo), on “fer ciutat” (per Elga Fernández), amb “menys embossos” (per Jalcalara) i amb “més horta” (per Jaume Mora).

Actualment, València està treballant en la Missió Climàtica València 2030, amb l’objectiu de convertir-se en una ciutat climàticament neutra. De fet, ja forma part de les 100 ciutats que la Comissió Europea ha seleccionat dins de la missió “ciutats intel·ligents i climàticament neutres”.

Ir al contenido