El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat este dimarts, 30 de maig, la convocatòria d’ajudes de l’Ajuntament de València als sectors econòmics tradicionals. Esta subvenció està dotada amb un pressupost total de 478.456 € i cada entitat o persona interessada podrà rebre fins a un màxim de 3.000 euros. Aquelles que tinguen el domicili de desenvolupament de la seua activitat en el barri de Ciutat Fallera podran rebre a més una quantia addicional de 1.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals, fins el pròxim 19 de juny. Les persones i entitats interessades hauran de presentar la seua sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València https://sede.valencia.es/sede/, en l’apartat de ‘Tràmits’, seleccionar ‘Matèries’ i dins d’estes, seleccionar ‘Activitat econòmica, ocupació i consum’.

L’objecte de la present convocatòria és preservar i fomentar l’activitat econòmica dels sectors productius tradicionals valencians formats pel conjunt d’artistes de falles i artistes de carrosses, el sector empresarial de la indumentària valenciana, orfebreria valenciana, pirotècnia, bandes, estendards, insígnies, revistes i altres mitjans de comunicació (webs i altres) l’activitat dels quals estiga directament vinculada a les festes falleres i/o festes tradicionals de la ciutat. Tots els sectors han de tindre el seu local de desenvolupament de l’activitat en el terme municipal de València.

El regidor en funcions d’Hisenda i Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics, Borja Sanjuán, ha explicat que “es tracta de sectors econòmics l’activitat dels quals està directament vinculada a les festes falleres i festes tradicionals de la ciutat, i que tenen una importància fonamental en el desenvolupament econòmic a València”.

Esta nova línia d’ajudes mantindrà les subvencions que es van articular per als sectors tradicionals valencians en 2022, que tenia com a objectiu pal·liar les conseqüències negatives que els va generar la pandèmia i les restriccions de mobilitat. En la convocatòria anterior, en la qual es van executar 470.321 euros, es van beneficiar 149 projectes. De tots ells, 27 corresponien a entitats i persones autònomes de Ciutat Fallera.

Tota la informació de la convocatòria es pot consultar en els següents enllaços de l’Ajuntament de València i de la Base de dades Nacional de Subvencions:

https://www.valencia.es/-/subvencions-municipals-sectors-economics-tradicionals-valencians

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/695566

Ir al contenido