• El termini per a l’adquisició dels bons i per a les compres en els comerços serà del 2 octubre al 30 de novembre pròxims
  • El valor nominal de cada bo serà de 100 euros: l’Ajuntament aportarà 50 €, i els interessats, els 50 restants
  • Les persones interessades hauran de registrar-se al web de la campanya i abonar mitjançant targeta bancària la meitat del preu del bo, 50 euros

L’Ajuntament de València, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de València, llança un total de 28.700 Bons Comerç VLC 2023. Durant els pròxims dies 2 d’octubre al 30 de novembre, les persones interessades podran adquirir i fer ús d’estos bons comercials, la quantia dels quals serà de 100 euros, dels quals l’Ajuntament aportarà la meitat, és a dir, 50 euros per cada bo.

Tal com ha assenyalat el regidor de Comerç i Mercats, Santiago Ballester, es tracta d’una iniciativa impulsada de manera conjunta pel govern municipal i Cambra València, “amb l’objectiu de fomentar la dinamització de l’activitat econòmica a la ciutat, així com de promocionar el comerç minorista”. La campanya busca intensificar l’activitat econòmica en el municipi mitjançant la promoció del consum en els establiments comercials, mercats i pimes de la ciutat.

Per a això, s’establirà un conveni de col·laboració entre totes dues institucions que articularà un règim de col·laboració mitjançant la concessió d’unes ajudes nominatives a la Cambra. Es podran sumar els comerços oberts al públic situats a la ciutat de València l’activitat de la qual s’enquadre en alguna de les següents agrupacions de l’impost d’activitats econòmiques: establiments oberts al públic dedicats al comerç al detall de  productes alimentaris, comerç al detall de productes industrials no alimentaris realitzat en establiments permanents (excepte combustibles, carburants i lubrificants, així com les farmàcies); servicis personals (excepte màquines automàtiques, fotografies i fotocopiadores); i comerç al detall fora d’un establiment comercial permanent (com és el cas de mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics). Els comerços que desitgen participar en la campanya hauran d’inscriure’s durant este mes mitjançant un formulari en el portal web que preveu habilitar Cambra València.

 

Aportació directa municipal

La campanya posarà en circulació bons d’un valor nominal de 100 € dels quals 50 els aportarà la ciutadania i 50 seran aportació directa de l’Ajuntament de València. Tal com establixen les bases de la convocatòria, el valor del descompte és el 50% de l’import del bo al comerç. Amb això es posaran en circulació 27.800 bons (el que suposa un import total d’1.390.000 €; la resta es contempla com a despeses de gestió).

Podran fer ús d’estos bons persones consumidores majors de 16 anys, que podran obtindre un màxim d’un bo per DNI registrat per a realitzar compres en els comerços adherits. Per a participar en la campanya, cada persona interessada haurà d’inscriure’s en la web www.bonocomerciovlc.com, una vegada siga habilitada per Cambra València, a partir del pròxim 2 d’octubre, i abonarà mitjançant targeta bancària la meitat del preu del bo desitjat. Les compres podran efectuar-se des del dia 2 del mes que ve, i fins al 30 de novembre pròxim.

Cada bo haurà d’anar associat un DNI o NIE. El format del bo serà mitjançant l’emissió de targetes de l’entitat bancària amb la qual Cambra València subscriga el contracte conveni, en les quals es ficarà l’import del bo que la persona consumidora adquirisca. En la web de la promoció es publicarà en llistat d’establiments comercials adherits, i a més cada establiment tindrà un distintiu que l’identificarà com a participant. Finalment, la funda de la targeta bo disposarà d’un codi QR per a descarregar el llistat actualitzat dels comerços adherits.

Ir al contenido